Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden opgesteld door de KNMvD zijn van toepassing. Deze kunt u downloaden. Om het voor u overzichtelijk te houden zijn de belangrijkste algemene voorwaarden op een rijtje gezet.

Afspraak voorwaarden

Een afspraak maken: een afspraak maken kan telefonisch, via WhatsApp of email. De afspraak is pas definitief als deze is bevestigd.

Een afspraak afzeggen: Annulering dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annuleringen via WhatsApp en email zijn pas definitief als deze door mij zijn bevestigd. Een gemaakte afspraak dient meer dan 24 uur van tevoren te worden afgezegd, er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Indien u minder dan 24 uur van tevoren de afspraak afzegt ben ik genoodzaakt een deel van de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Er wordt een half consult in rekening gebracht. Bent u niet aanwezig op de afgesproken tijd en/of locatie dan worden het volledige consult en de eventuele reiskosten in rekening gebracht. Ingeval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelaar of de tijd in rekening gebracht wordt.

Betalingsvoorwaarden

Behandelingen worden in rekening gebracht en de betaling geschiedt middels een door u te ontvangen betaalverzoek op WhatsApp.
U heeft te allen tijde een betaaltermijn van 14 dagen.

Behandelingsvoorwaarden

Het dier wordt behandeld op de afgesproken locatie (thuis of elders). Indien dit niet de locatie van de behandelaar is wordt geacht dat dit een schone, donkere, veilige en droge werkplek is. Indien dit niet het geval is, kan de behandelaar de behandeling annuleren, waarbij reeds gemaakte kosten wel voor rekening van de eigenaar komen. Indien het dier een (gekend) gedragsprobleem heeft, bijvoorbeeld angstig of agressief, dient u dit van tevoren te melden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden. De eigenaar wordt gevraagd, waar nodig, bij de behandeling het gesedeerde paard te corrigeren. U ontvangt hiervoor instructies van mijzelf.
Dat gaat altijd in samenspraak en indien er onveilige omstandigheden ontstaan wordt de behandeling gestaakt en een nieuwe afspraak gemaakt.